ABOUT

Furniture Fun Fair 2018

10 - 18 มีนาคม 2561

11:00 น. - 21:00 น.

ไบเทค บางนา อาคาร EH 102-104

  • เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน
  • สินค้าแฟชั่น และเครื่องประดับ
  • สินค้าเพชร และอัญมณี
  • สินค้าเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ความงาม
  • อาหาร และเครื่องดื่ม (อิ่มรวมใจ อาหารไทย ๔ ภาค)

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกสินค้าเพื่อการบริโภค

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

PROMOTIONS

LOCATION

ไบเทค บางนา อาคาร EH 102-104